Bootbezittersvergadering 2018

Op vrijdag 16 maart 2018 om 19.30 uur wordt de jaarlijkse bootbezitters vergadering gehouden. De vergadering wordt gehouden in Buurthuis Ganzedijk, in Finsterwolde.
Het bestuur nodigt de leden uit voor deze vergadering om onder andere de indeling van de ligplaatsen 2018 kenbaar te maken en de activiteiten voor dit seizoen met jullie te bespreken.
•    De agenda voor deze avond, onder voorbehoud van wijzigingen, is aan de leden per email verzonden.
•    Tevens is de getijdenlijst 2018 per email aan de leden verzonden.

De leden die hun contributie 2018 nog niet hebben voldaan worden vriendelijk verzocht dit alsnog voor 1 april over te maken.


Inloggen voor leden